Διευκρινίσεις σχετικά με τους υποψήφιους των εξετάσεων ΚΠΓ Μαΐου 2012 που έχουν ζητήσει με αίτησή τους να παραταθεί η ισχύς των κατατεθέντων παραβόλων λόγω μη χρησιμοποίησής τους.

Εξετάσεις Κ.Π.Γ. Νοεμβρίου 2012 ( έντυπα εξεταστών, αίτηση υποψηφίου και προδιαγραφές εξετάσεων )