Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στο Κρατικό

Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας περιόδου Μαϊου 2012 μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο 8 της Δ/νσης, προκειμένου να παραλάβουν τα πτυχία τους, έχοντας μαζί τους το Δελτίο συμμετοχής εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.


Ώρες προσέλευσης: 09:00π.μ.-13.30μ.μ.

Δ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ