Όλο και περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας ανακοινώνουν ότι έλαβαν και παραδίδουν τα πιστοποιητικά ΚΠΓ της εξεταστικής 6/2016. Παρακάτω η ανακοίνωση της ΔΔΕ Φλώρινας.

Ανακοίνωση της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, περιόδου Ιουνίου 2016, που είχαν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά έχοντας μαζί τους το Δελτίο Υποψηφίου ή την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο.

Στην περίπτωση παραλαβής του τίτλου επιτυχίας από τον κηδεμόνα απαιτείται η ταυτότητα του επιτυχόντος ή του ιδίου.

Η παραλαβή θα γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας.