Όλο και περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας ανακοινώνουν ότι έλαβαν και παραδίδουν τα της εξεταστικής 6/2016. Παρακάτω η ανακοίνωση της ΔΔΕ Φλώρινας.

Ανακοίνωση της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στο , περιόδου Ιουνίου 2016, που είχαν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά έχοντας μαζί τους το Δελτίο Υποψηφίου ή την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο.

Στην περίπτωση παραλαβής του τίτλου επιτυχίας από τον κηδεμόνα απαιτείται η ταυτότητα του επιτυχόντος ή του ιδίου.