Κρατικό Πιστοποιητικό | Σελίδα 6

 • Διορθωτικές κινήσειςΥΠΑΙΘ για τις πληρωμές ΚΠΓ

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση, παρουσιάζεται κινητικότητα στο θέμα της πληρωμής των δεδουλευμένων των βαθμολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Συγκεκριμένα: 1. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, με την αριθ. 1824/ΚΒ/13-06-2014 επιστολή της, γνωστοποιεί ότι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε το υπ’ αρ.

 • Συνέχιση της αποχής των βαθμολογητων ΚΠΓ

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Το σώμα των βαθμολογητών Αγγλικής Γλώσσας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αποφάσισε την συνέχιση της αποχής του απο το έργο της βαθμολόγησης για την εξεταστική περίοδο Μαίου 2014, που ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 2014, εφόσον ΔΕΝ υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αμοιβών μας καθώς και των οδοιπορικών για τις τρείς προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ( Νοέμβριος 2012, Μάιος 2013.

 • Ο αγώνας των βαθμολογητών του ΚΠγ

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Με έγγραφό του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. ζητά επείγουσα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα δίκαια αιτήματα που θέτουν οι βαθμολογητές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και να ξεκινήσει η διόρθωση των γραπτών. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΚΠγ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

 • Αποχή από βαθμολογητές του ΚΠΓ ( Αγγλικά ) Δείτε την ανακοίνωση

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  xeniglossa.gr Tο σώμα βαθμολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για την Αγγλική Γλώσσα, που αποτελείται από 100 ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς Αγγλικής με υψηλά προσόντα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Σώματος θα απέχουμε από τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών όλων των επιπέδων της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Μαΐου 2014.

 • ΚΠΓ Μαΐου 2014 Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών προφορικών εξετάσεων

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014. Σας αποστέλλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2014 που θα διενεργηθούν στις 10-11 Μαΐου 2014 στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική επιπέδων Α (Α1 & Α2), B (B1 & B2) και Γ (Γ1 & Γ2) . Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ισχύει για όλους τους υποψηφίους.

 • Λανθασμένο το αρχείο με τους πίνακες των εξεταστικών κέντρων του ΚΠΓ;

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο που έστειλε η Δνση Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι πίνακες με τα εξεταστικά κέντρα του ΚΠΓ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο είναι λανθασμένοι δεν ισχύουν και δεν αποτελούν ανακοίνωση του Υπουργείου. Το επίσημο Δελτίο Τύπου θα κυκλοφορήσει εντός της εβδομάδας.

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Εξετάσεις για 13.661 άτομα

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Στους 13.661 ανέρχεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Από αυτούς οι 4.616 θα εξεταστούν στα αγγλικά, 3.526 στα γερμανικά, 1.826 στα γαλλικά, 1.631 στα ιταλικά και 1071 στα ισπανικά. Οι εξετάσεις αφορούν και τα 3 επίπεδα και το Υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει τα εξεταστικά κέντρα ανά περιφέρεια, το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και τις προδιαγραφές των εξετάσεων.

 • Ο αριθμός υποψηφίων για το Κ.Π.Γ. 5/2014 ανά εξεταζόμενη γλώσσα

  Κρατικό Πιστοποιητικό

  Υποψήφιοι ΚΠΓ 2014 σε σχέση με τον αριθμό υποψηφίων 2013 Οι υποψήφιοι για τον Μάιο 2014 κατανέμονται ως εξής: Γερμανικά: 3526, Γαλλικά: 1721, Ιταλικά: 1631, Ισπανικά: 1072 ΣΥΝΟΛΟ 7950 Τον Μάϊο 2013 οι υποψήφιοι ήταν: Γερμανική Γλώσσα: 3.139 Γαλλική Γλώσσα: 2.137 Ιταλική Γλώσσα: 1.762 Ισπανική Γλώσσα: 923 ΣΥΝΟΛΟ 7.961 Η γερμανική, και η ισπανική γλώσσα παρουσιάζουν αύξηση των υποψηφίων σε σχέση με το 2013 ενώ η γαλλική και η ιταλική γλώσσα πτώση.

Back to Top