ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΤΗ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥΑΝΕΥΡΕΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ


1. Πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gge.gov.gr

Ανοίγει η σελίδα της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και εμφανίζονται διάφορες επιλογές.

2. Επιλέγετε τo link ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Έπειτα επιλέγετε Αγορανομικές Διατάξεις 2010

4. Εμφανίζονται διάφορες επιλογές. Επιλέγετε την 4η επιλογή, Φόρμα Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών. Υπάρχει και η 1η επιλογή με τις Οδηγίες Υποβολής Φόρμας, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε.

5. Η Φόρμα Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, αντιγράφεται σε φύλλο Excel 97-2003, (Αυτό το βιβλίο εργασίας είναι πλήρως συμβατό με το Excel 2003-2007). To όνομα του αρχείου κατά την αποθήκευση πρέπει να περιλαμβάνει τον ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ του φορέα (εφόσον υπάρχει) και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επιτηδευματία. Αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία επεξεργασίας του τιμοκαταλόγου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης της επιχείρησης στην περιοχή λειτουργίας της.

6. Συμπληρώνετε τη φόρμα και την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ftsirog@e-prices.gr. Κατά την αποστολή του e-mail, ως ΘΕΜΑ πρέπει να αναγραφεί η κατηγορία δραστηριότητας, δηλαδή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ και η περιοχή (π.χ. Χολαργός Ν. Αττικής)

Υποσημείωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής είναι 16 Ιουνίου 2012Το έντυπο με τις αναλυτικές ΟδηγίεςΣΧΕΤΙΚΟ

21/5

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ TΟY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ Κ.Ξ.Γ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι βάση της Αγορανομικής Διάταξης αριθμός 4 οι τιμοκατάλογοι διδάκτρων θα δημοσιευθούν στο Παρατηρητήριο Τιμών στην ιστοσελίδα www.e-prices.gr όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για τις τιμές των υπηρεσιών – προϊόντων που τον ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής θα έχει την ευκαιρία να συγκρίνει και να επιλέγει το προϊόν που θεωρεί ότι τον συμφέρει.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει σχεδιαστεί ειδική φόρμα τιμοκαταλόγου στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα δίδακτρα για τα γενικά τμήματα σπουδών και όχι οι ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εντατικά, ιδιαίτερα, εκπτώσεις κλπ). Υπάρχει και ειδική σημείωση στην φόρμα που αναφέρεται ως «Παρατηρήσεις».

Για κάθε γλώσσα θα συμπληρωθεί και η αντίστοιχη φόρμα για το σχολικό έτος 2012-2013.

Τρόπος αποστολής φόρμας
  • Συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ. --> Φόρμα

  • Αφού το συμπληρώστε το στέλνετε στο e-mail: [email protected]

Το αργότερο έως 15/6/2012


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΙΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

Προσοχή: Οι παραβάτες της διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα

palso-chania.gr

ΣΣ Σημειώνετια οτι τις τιμές των προηγούμενων ετών μπορεί να τις συμβουλευθεί ο ενδιαφερόμενος σε αυτή εδώ την διεύθυνση για κάθε είδους εκπαιδευτήριο και από την σχολική χρονιά 2006 - 2007