ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Α.Φ.Μ.Επειδή το τελευταίο διάστημα θα λάβουμε πληθώρα Α.Φ.Μ. γονέων & κηδεμόνων προκειμένου να υποβάλλουμε τις καταστάσεις της ΠΟΛ. 1195 είναι απαραίτητο εκ των προτέρων να πιστοποιήσουμε την εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα TAXIS Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ χωρίς ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ εξ αιτίας λανθασμένου Α.Φ.Μ.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε επιβεβαίωση εγκυρότητας Α.Φ.Μ. ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

8]· Πληκτρολογούμε:www.forin.gr8]· Στο τέλος στης σελίδας υπάρχει η επιλογή: Εφαρμογές8]· Επιλέγουμε: Επιβεβαίωση Α.Φ.Μ./ VAT VIES Validation8]· Στην οθόνη που ανοίγει: πληκτρολογούμε τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και πατάμε:Έλεγχος.

Αν δεν είναι επιτηδευματίας εμφανίζεται η οθόνη : Το Α.Φ.Μ. φαίνεται έγκυρο(*)αλλά το σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αναφέρει ότι: "Ο Α.Φ.Μ. δεν ανήκει και δεν ανήκε ποτέ σε επιτηδευματία."

( * είναι η πληροφορία που μας ενδιαφέρει )

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας εμφανίζεται η οθόνη : Ο Α.Φ.Μ που πληκτρολογήσατε ( EL-……… ) είναι σωστός (*).

( * είναι η πληροφορία που μας ενδιαφέρει )

Ακολουθούν αναλυτικά τα: Στοιχεία κατόχου Α.Φ.Μ. (είναι αδιάφορα τα λοιπά στοιχεία)

Αν όμως ο Α.Φ.Μ. είναι λανθασμένος εμφανίζεται η οθόνη: Ο Α.Φ.Μ που πληκτρολογήσατε ( EL-……… ) είναι λανθασμένος (*) ή δεν ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

( * είναι η πληροφορία που μας ενδιαφέρει )

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσουμε τον σωστό Α.Φ.Μ. από τον υπόχρεο, προς αποκατάσταση του λάθους και, για την ορθή υποβολή της κατάστασης.


ΑΘΗΝΑ, 08-02-2013


Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο.Ε.Φ.Ε.


ΝΙΚΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ