Συγκροτήθηκε επιτροπή του Ι.Ε.Π. για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Έργο της επιτροπής είναι :

  1. Εκπόνηση σχεδίου για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, το οποίο θα προβλέπει, ολοκληρώνοντας οι μαθητές/τριες τη σχολική τους εκπαίδευση, να έχουν αποκτήσει το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας στην πρώτη και τη δεύτερη ξένη γλώσσα.
  2. Θα προτείνει ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά δεδομένα, ευρωπαϊκές μελέτες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, καθώς και τις συνθήκες μάθησης-διδασκαλίας εντός και εκτός του ελληνικού σχολείου.
  3. Θα περιλαμβάνει πρόταση για τον τρόπο αξιοποίησης του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί για τη βασική εκπαίδευση – υιοθετώντας τη λογική του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες: Διδασκαλία, Μάθηση, Αξιολόγηση (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001) και την εξάβαθμη κλίμακα γλωσσομάθειας που το ΣτΕ ορίζει.
  4. Θα προτείνει το πλαίσιο για την εκπόνηση του αντίστοιχου ΕΠΣ-ΞΓ για το Λύκειο καθώς επίσης για την εκπόνηση σχολικών εγχειριδίων για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (τα οποία οι μαθητές/τριες τώρα αγοράζουν από την ελεύθερη αγορά, ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά) και για την αξιοποίηση ψηφιακού υλικού.
  5. Θα υποβάλει πρόταση για τον τρόπο ενδοσχολικής εξέτασης των μαθημάτων ξένων γλωσσών (και αλλαγή του πεπαλαιωμένου Π.Δ. για τις εξετάσεις της ξένης γλώσσας).
  6. Θα υποβάλει επίσης εμπεριστατωμένη πρόταση για το ποιες γλώσσες διδάσκονται πότε και για πόσες ώρες, την αλληλουχία των γλωσσών, την ιδεατή οργάνωση του σχολικού προγράμματος.
  7. Θα περιγράφει τις γνώσεις/ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας (αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών) – περιγραφητές που θα χρησιμεύουν για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού καθώς και το πεδίο στο οποίο μπορεί να χτιστεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης.
  8. Τέλος, το σχέδιο θα προβλέπει επίσης πρόταση του Ι.Ε.Π. προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. περί της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας που αποκτούν οι μαθητές/τριες στο σχολείο, έχοντας τη δυνατότητα να προετοιμάζονται και να συμμετέχουν στις εθνικές μας εξετάσεις ξένων γλωσσών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τις οποίες την ευθύνη έχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.