Συνδικαλιστική Ενημέρωση

Σχετικα με τη νομοθετική ρύθμιση των ημερών αργιών και του ωραρίου εργασίας

Για να δείτε την εγκύκλιο μεταβείτε εδώ

Για να δείτε τα συνημμένα μεταβείτε εδώ

Φοίτηση Νηπίων

Για να δείτε την επιστολή μεταβείτε εδώ

Για να δείτε τα συνημμένα μεταβείτε εδώ και εδώ