Η Επιτροπή Moρφωτικών Υποθέσεων έκανε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς και την τροπολογία που περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων α. ιδιωτικών σχολείων, β. φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών και γ. ΓΓ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Οι διατάξεις της τροπολογίας εντάχθηκαν ως άρθρα στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 30 συναντάμε τις Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ενώ οι ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το άρθρο 29. Όσον αφορά τη ρύθμιση για την ένταξη στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιπρόσθετων κατηγοριών εκπαιδευτικών αυτή εντάχθηκε ως παράγραφος στο άρθρο 36 που εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.).

Θυμίζουμε ότι η διάταξη για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών έχει ως στόχο την εξασφάλιση συνθηκών διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και νομιμότητας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Συγκεκριμένα:

  • Προβλέπεται η κατάθεση του ωρολογίου προγράμματος, του αριθμού μαθητών και διδασκόντων/καθηγητών των φροντιστηρίων και των κέντρων Ξένων Γλωσσών και των συμβάσεων εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  • Προβλέπεται η καταβολή προσαυξημένων αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης των διδασκόντων/καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Καθορίζεται το πλήρες ωράριο απασχόλησης των διδασκόντων – καθηγητών και η απονομή ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού.

Κατά την τοποθέτησή του γενικότερα για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και ειδικότερα για αυτή που αφορά τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, ο Νίκος Φίλης χαρακτήρισε αφανείς εργάτες της εκπαίδευσης τους περίπου 50.000 εργαζόμενους στα φροντιστήρια, σημειώνοντας ότι: δουλεύουν σε συνθήκες συνήθως, δεν θέλω να γενικεύσω, αλλά έχουμε όλοι εμπειρία κοινωνική, υπό συνθήκες μαύρης εργασίας, αδήλωτης εργασίας και υποεκτιμούμενης εργασίας.

Ακούσαμε και χθες τους εκπροσώπους θέλω να πω ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα, διότι εκτός των άλλων αφορά νέους εργαζόμενους και νέους εκπαιδευτικούς, και όταν λέμε ότι πρέπει να δημιουργούμε πλαίσιο εργασίας και δικαιωμάτων για νέους ανθρώπους στη χώρα μας ώστε να μην επιδεινώνεται το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων της μετανάστευσης επιστημόνων από τη χώρα μας πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε τέτοιου είδους ρυθμίσεις.

Δεν είναι φοβερές ρυθμίσεις, είναι αυτονόητες ρυθμίσεις. Κάποιος που εργάζεται, λοιπόν, 21 ώρες την εβδομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον την απλή ασφαλιστική κάλυψη του ΙΚΑ . Απλό πράγμα είναι. Κάποιος ο οποίος εργάζεται πρέπει να δηλώνεται και η εργασία αυτή αφενός να φορολογείται αφετέρου να μην υπάρχει εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή από τον μικρομεσαίο ή μεγάλο επιχειρηματία. Είναι στοιχειώδης αντίληψη για την λειτουργία της κοινωνίας και τη λειτουργία της κοινωνίας στη βάση μιας στοιχειώδους κοινωνικής ισότητας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα κουβεντιάζουμε συνέχεια. Είναι αυτονόητα.

Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των μελών της, πρότεινε την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόμου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγήθηκε την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαμορφώθηκε από τον παριστάμενο Υπουργό Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων.