Το ΦΕΚ με τον νόμο “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”

Νόμος 4415/16 για την παιδεία

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ