Ο ΠΣΚΙΚΞΓ για τις διατάξεις που αφορούν τα ΚΞΓ στον ψηφισθέντα Νόμο για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση

“Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση” Το ΦΕΚ

Σε σχέση με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4415/6-9-2016 (συνημμένο) που περιέχει διατάξεις για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέχρι να έχουμε νεώτερες οδηγίες παραμένουμε στις ίδιες διαδικασίες.

Για 21 ώρες πλήρους απασχόλησης, εβδομαδιαίως, δηλώνουμε 25 ένσημα το μήνα. Περισσότερες από 21 ώρες, εβδομαδιαίως, αμείβονται με 40% προσαύξηση.

Με τον ίδιο νόμο επίσης το Υπ. Παιδείας έκανε δεκτό το αίτημά μας σχετικά με την απαγόρευση ιδιωτικών σχολείων με κέντρα ξένων γλωσσών.

Όσον αφορά το μη σύννομο της διδασκαλίας σε νήπια το Υπ. Παιδείας δεν έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο. ( Δείτε εδω αναλυτικά )

Για οτιδήποτε νεώτερο θα επανέλθουμε άμεσα.