Εγκύκλιος εφαρμοστική οδηγία νόμου Φίλη για την ιδιωτική εκπαίδευση Η εγκύκλιος, η οποία υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο πριν από τη μετακίνησή του στο υπουργείο Εξωτερικών

Δείτε τί προβλέπει

Κατώτατο ωρομίσθιο στα 6,70 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών,.

• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν πλήρες ωράριο, δηλαδή 21 ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου Φίλη για την ιδιωτική εκπαίδευση (Ν.4415/2016), λαμβάνουν τα πλήρη μηνιαία ένσημα, δηλαδή 25.

• Κάθε ώρα πάνω από τις 21 αμείβεται υπερωριακά με βάση τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.

• Για τους εκπαιδευτικούς στα κέντρα ξένων γλωσσών οι μέρες διακοπών και αργιών ισχύουν, όπως προβλέπονται με την υπ. αριθμ. Δ5/5500/4-11-83 του υπουργού Παιδείας.