Η βούληση του υπουργείου οικονομικών για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών έναρξης και την κατάργηση των δικαιολογητικών, αποτυπώνεται στην έγγραφη απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κος Τρ. Αλεξιάδης, λίγο πριν αποχωρήσει από το υπουργείο.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών απάντησε σε καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών η οποία έγινε μέσω του βουλευτή Ν.Νικολόπουλου.
Η καταγγελία έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και αφορά την παράνομη λειτουργία κέντρων ξένων γλωσσών τα οποία προβαίνουν σε έναρξη εργασιών στις ΔΟΥ χωρίς την απαιτούμενη διοικητική άδεια.

Στην απάντησή του ο Κος Aλεξιάδης αναφέρει τα εξής:

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19/Β/10-2-2014), απόφασης [του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 (ΦΕΚ 1948 Β),ορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών. Έργο της Δ.Ο.Υ. είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η είσπραξη δημοσίων εσόδων. Επομένως η υποχρέωση προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών, κατά την έναρξη εργασιών φορολογουμένων (φυσικών προσώπων αλλά και νομικών προσώπων), θα έχει ως αποτέλεσμα, να επιβαρύνεται η Δ.Ο.Υ. με τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη νόμιμη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και να ασχολείται με θέματα ξένα προς το αντικείμενό της.

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων αλλά και την καλύτερη λειτουργία των ήδη επιβαρυμένων Δ.Ο.Υ., η υπηρεσία μας κινείται προς την κατεύθυνση απλούστευσης των διαδικασιών έναρξης (ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, κατάργηση δικαιολογητικών που επιβαρύνουν την έναρξη κ.λπ.).
Taxheaven