Υπ Παιδείας: η 17η Νοεμβρίου για τα φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.

Για τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ισχύει η εγκύκλιος (Α.Π.. 41919/909/04-11-2016) του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρει ότι η 17η Νοεμβρίου είναι ΑΡΓΙΑ και ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές που τους αναλογούν βάσει προγράμματος.

Σύμφωνα και με την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η εορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις είναι αργία

Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :

Ημέρες Διακοπών
1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Ημέρες Αργίας
1. Όλες οι Κυριακές.
2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
4. Η 17η Νοεμβρίου.
5. Η Καθαρά Δευτέρα.
6. Η 1η Μαΐου.
7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε
φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.
8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

ΟΙΕΛΕ
Παραλάβαμε την εγκύκλιο (Α.Π. Φ1/193634/ΓΔ4/14-11-2016) του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρεται στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ (άρα και στα ιδιωτικά σχολεία) τη 17η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, την ημέρα εκείνη δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, αλλά ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη σημασία της επετείου, της αντιδικτατορικής δράσης και της Εθνικής Αντίστασης.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Για τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ισχύει η εγκύκλιος (Α.Π.. 41919/909/04-11-2016) του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρει ότι η 17η Νοεμβρίου είναι ΑΡΓΙΑ και ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές που τους αναλογούν βάσει προγράμματος.
Η ΟΙΕΛΕ ζητά από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία ή τα Πρωτοβάθμια Σωματεία σε περίπτωση που κάποιο από αυτά λειτουργήσει, ώστε να κινηθεί αρμοδίως.