Σε... ρετούς του σχεδίου δράσης για τους φορολογικούς ελέγχους έως το τέλος του 2016 προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο ποινολόγιο της Εφορίας και επαναφορά των προστίμων και στην πρώτη γραμμή έρχονται ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογούμενοι με επιστροφές φόρου και υποθέσεις με μεγάλο εισπρακτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και υποθέσεις για τις οποίες βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έκδοση πράξεων.

Ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ, Γ. Πιτσιλής, ζητά από τους επικεφαλής των ελεγκτικών υπηρεσιών να συντάξουν νέες λίστες με φορολογικές υποθέσεις, με το βλέμμα στραμμένο στο στόχο να έχει κλείσει φέτος το έτος, με 4.000 πλήρεις φορολογικούς ελέγχους και 18.000 μερικούς ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις Εφορίες.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) φέρεται αποφασισμένη να δώσει τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας που αποκαλύφθηκε ότι ισχύει μετά τις καλοκαιρινές εφόδους στην αγορά. Τις εισηγήσεις αυτές φαίνεται να εξετάζει καταρχήν θετικά και η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, με την υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου, θέλοντας να μην πηγαίνουν στράφι οι έλεγχοι της Εφορίας και να μην ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για ίδιου χαρακτήρα φορολογικές παραβάσεις.

Στο στόχαστρο μπαίνουν έτσι:

* ιατροί

* ιδιωτικά σχολεία

* φροντιστήρια

* πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τζίρο έως 10.000 ευρώ που εξαιρούνται από τον ΦΠΑ

Στην πρώτη γραμμή έρχονται οι εξής υποθέσεις:

1. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Στις υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων η προτεραιότητα προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

3. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου η και η έκδοση πράξεων.

4. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.

5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.

6. Με βάση την απόφαση, οι προιστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα πρέπει μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες να συντάξουν λίστες τόσο των υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο όσο και αυτών που δεν προτεραιοποιούνται και στη συνέχεια θα πρέπει να σκανάρουν όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δρομολογείται ή δεν δρομολογείται έλεγχος και κατά την κρίση τους στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων να βγάλουν υποθέσεις από τη μία λίστα και να τις βάλουν στην άλλη.

Οι κινήσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση, η οποία μάλιστα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.

7. Όσον αφορά τη χρονική σειρά η απόφαση ορίζει ότι απο το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν μία στις δύο να αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011 - 2015)

Κι αυτό γιατί το ισχύον καθεστώς όσον αφορά την επιβολή των προστίμων αφήνει στο απυρόβλητο όσους δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, αφού ακόμα κι αν πιαστούν να μην εκδίδουν αποδείξεις οι συγκεκριμένες κατηγορίες εξαιρούνται από τα πρόστιμα.

Αλλαγές στα λουκέτα

Επιπλέον, σχεδιάζεται να ισχύσουν πιο σκληρές ποινές για όσους αρνούνται ή εμποδίζουν τον έλεγχο της Εφορίας στις επιχειρήσεις τους. Με βάση την εμπειρία από τους ελέγχους του καλοκαιριού, στη ΓΓΔΕ θέλουν να αλλάξει το καθεστώς σχετικά με την επιβολή λουκέτων για φορολογικές παραβάσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις το μέτρο θα αλλάξει προς το ευνοϊκότερο. Για παράδειγμα, ειδικά στην επαρχία, δεν θα κλείνουν εύκολα επιχειρήσεις που τις έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Λόγου χάρη, αν ένας γιατρός ή φαρμακοποιός δεν έχει εκδώσει αποδείξεις για τους πελάτες του, το λουκέτο για δύο ημέρες σε ιατρείο ή φαρμακείο θα προκαλέσει προβλήματα στους ασθενείς της περιοχής που θα ταλαιπωρηθούν για μια ιατρική εξέταση ή ένα φάρμακο που έχουν ανάγκη. Αντίστοιχα, ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή μέσης εκπαίδευσης που κλείνει προκαλεί προβλήματα και στερεί από τους μαθητές ώρες μαθημάτων ενώ οι οικογένειές πληρώνουν αδρά κάθε μήνα.

Αντιθέτως, οι ποινές διακοπής εργασιών θα αυστηροποιηθούν στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά, όπου οι επιχειρηματίες συνεχίζουν να μην κόβουν αποδείξεις λόγω του μικρού προστίμου που προβλέπεται, τουλάχιστον για την πρώτη φορά που θα διαπιστωθεί η παράβαση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά τη διαπίστωση παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 50% του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μία πενταετία, ενώ εάν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση και άλλη φορά το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

enikonomia