Ενημέρωση από EUROPALSO - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Έως 31/03/2018 η ηλεκτρονική υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων – Εξόδων, (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών), έτους 2017. Ειδικότερα: Σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ./Β-685 στις 27.02.2018 ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω TAXISNET, των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων – Εξόδων που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2017 και τα επόμενα, ορίζεται η 31/03 του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Επιπλέον, στην ίδια απόφαση, διευκρινίζεται ότι, πλέον, καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης αποκλίσεων, (Καταστάσεις Προμηθευτών), ορίζεται η 15/05 του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Κατά συνέπεια, παρατείνονται έως: α) 31/03/2018 η ηλεκτρονική υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών – Προμηθευτών που αφορούν την περίοδο 01/01-31/12/2017 και β) έως 15/05/2018 η διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις Προμηθευτών), της ίδιας περιόδου.

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.