Αρ. Πρωτ: 38458/5Σ/2021

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Προς:

Θέμα: Απαλλαγή Κέντρων Ξένων Γλωσσών από δημοτικά τέλη

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών προσπαθούμε να ανακάμψουμε από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και από την ήδη εις διπλούν αναστολή λειτουργίας μας λόγω κορονοϊού (Μάρτιος-Μάιος 2020 και Νοέμβριος 2020 έως σήμερα).

Ειδικά για τα τέλη καθαριότητας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα Κέντρα μας φορολογούνται βάσει τετραγωνικών (όπως επί παραδείγματι γίνεται και με τις υπηρεσίες εστίασης) παρόλο που ως εκπαιδευτικές δομές δεν επιβαρύνουμε με αντίστοιχο όγκο απορριμμάτων (απόβλητα τροφίμων, σκουπίδια, κλπ).

Σας υπενθυμίζουμε επιπλέον τα εξής:

  • η απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19, γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 9 της από 20/3/2020 (Π.Ν.Π.) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020) και αφορά ακριβώς το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
  • Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έχει ήδη ενεργοποιήσει τον ηλεκτρονικό κόμβο https://dt.govapp.gr προκειμένου όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον Κορωνοϊό να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών.

Ζητάμε:

α. να απαλλάξετε τις επιχειρήσεις μας από δημοτικά τέλη, όπως τέλη καθαριότητας, φωτισμού, κλπ. και

β. εάν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, να δοθεί παράταση.

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ζηκόπουλος Έφη Θεοχάρη