EUROPALSO: Σας γνωστοποιούμε τη δικαίωση του αγώνα μας κατά της αναγνώρισης από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που εξετάζουν μόνο δύο δεξιότητες. Μετά τις αλλεπάλληλες ενέργειες μας, από Ιανουάριο 2021 και τις καθοριστικής σημασίας αιτήσεις ακύρωσης κατά ΑΣΕΠ του Συνδέσμου μας από Μάρτιο 2023, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ), τα εν λόγω πιστοποιητικά, αποκτηθέντα μετά την 30/6/2024, παύουν να ισχύουν (Ν. 5079, ΦΕΚ 215/τ.Α/22-12-2023).

Άρθρο 115

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) δεν εντάσσονται εφεξής στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή τα πάγια μέρη αυτών ή απεντάσσονται από το Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή τα πάγια μέρη αυτών όσα πιστοποιητικά δεν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

2. Κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν, και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, να γίνονται αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο και να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή τα πάγια μέρη αυτών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν μέχρι και τις 30.6.2024, εφόσον αυτά γίνονταν αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο και περιλαμβάνονταν στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή τα πάγια μέρη αυτών μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.