Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη με θέμα “Πιστοποίηση ξένων γλωσσών” έδωσε το Υπ. Παιδείας και το Υπ. Διοικ Μεταρρύθμισης

Δείτε την ερώτηση και τις δύο απαντήσεις:>>>...

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ ΔΙΟΙΚ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ