ΟΙΕΛΕ: Αργία η 17η Νοεμβρίου για τα φροντιστήρια

Απάντηση του τμήματος ιδιωτικής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

Αργία είναι για τα φροντιστήρια η 17η Νοεμβρίου και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές που τους αναλογούν βάσει προγράμματος. Τα παραπάνω αναφέρονται από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών και προκύπτουν από απάντηση που δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Στην ΟΙΕΛΕ έφθασαν καταγγελίες για την πρόθεση ορισμένων ιδιοκτητών φροντιστηρίων να λειτουργήσουν τα φροντιστήρια και γι αυτό κατατέθηκε σχετική ερώτηση και δόθηκε η ακόλουθη απάντηση:

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η αριθμ. Δ5/5500/4-11-1983 (ΦΕΚ 652 Β΄) Υπουργική Απόφαση, καθώς και επίσης και η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 87/2001 η οποία στο άρθρο 9 παρ. 6 ρητά αναφέρει « Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ 74/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17 Νοέμβρη και την 30 Ιανουαρίου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος».

Η ΟΙΕΛΕ ζητά από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε φροντιστήρια να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία και τον ΣΕΦΚ σε περίπτωση που τους ζητηθεί να δουλέψουν τη Δευτέρα, 17 Νοέμβρη, ώστε να κινηθεί αρμοδίως.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr