.Διαδραστικός πίνακας με λιγότερο απο 50 €Κάντε την διδασκαλία σας ελκυστικώτερη με μικρό κόστος.