Για να μάθουν τα παιδιά τους μια ξένη γλώσσα, οι γονείς είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν την ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών. Στην προσπάθειά τους αυτή, αρκετοί γονείς προβληματίζονται αν πρέπει να επιλέξουν για το παιδί τους ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ Ή ΟΜΑΔΙΚΟ σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Ποια είναι η σωστότερη απόφαση;

Όπως υποστηρίζει ο σύμβουλος μάθησης Κυρ. Βασιλομανωλάκης (B.Sc.Hon. Psychology, Adv. Dipl. Child Development), «η δυνατότητα ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή, καθώς και το μαθησιακό περιβάλλον είναι τα βασικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κρίνουμε ποια είναι η προσφορότερη λύση.

Οι γνωστικές ικανότητες αναπτύσσονται σε κάθε στιγμή της ζωής μας, με την αλληλεπίδραση των ιδεών, των προτάσεων, των διευκρινίσεων, των αντιρρήσεων, των ερωτήσεων των συμμαθητών μας, των φίλων μας, των δασκάλων μας και των μελών της οικογένειάς μας. Πιο απλά μαθαίνουμε πολύ πιο εύκολα και πιο ευχάριστα σαν μέλη μιας ομάδας.

Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον στη διαδικασία της μάθησης, είναι καθοριστική. Τα ανήσυχα νεανικά πνεύματα τρέφονται, μαθαίνουν και παράγουν σε ένα διαρκώς ανανεούμενο περιβάλλον, το οποίο, με κυρίαρχο στοιχείο την άμιλλα, τους δίνει την ευκαιρία να αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας, να ανακαλύπτουν νέους τρόπους προσέγγισης κάθε μαθήματος.

Τι προσφέρει το ομαδικό μάθημα;

Η σύνθεση μιας ομάδας / τάξης είναι ένα κράμα προσωπικοτήτων με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και διαφορετικά ταλέντα που μπορεί να διδάσκονται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξειδίκευση, η εμπειρία και οι πολιτισμικές καταβολές του κάθε εκπαιδευτικού, συμπληρώνουν, χρωματίζουν, εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν κάθε μάθημα. Έτσι, η τάξη γίνεται ο ιδανικός τόπος μάθησης μιας ξένης γλώσσας.

Σε αντίθεση η οικοδιδασκάλισσα δεν υποχρεώνεται από τις συνθήκες να διαφοροποιεί τις μεθόδους της, ούτε είναι δυνατόν να προσωποποιεί -αυτή η μία-αρκετούς ή όλους τους μαθησιακούς τύπους και χαρακτήρες των μαθητών, να υποκαθιστά τη δυναμική της ομάδας και να εκφράζει την πολυδιάσταση της εποχής μας.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, το ιδιαίτερο μάθημα της ξένης γλώσσας καταλήγει, μετά από τα πρώτα στάδια, μια απομονωτική μονόπλευρη προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε μαθησιακό τέλμα. Η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, η διαρκής επιμόρφωση των καθηγητών και η πληθώρα των εποπτικών μέσων (Video, Computer, Multimedia κ.λπ.) στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ολοκληρώνουν τη σύνθεση ενός ιδανικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία κάθε μαθησιακού τύπου μαθητή, που θα εκμεταλλεύεται ισόρροπα τις δυνατότητές του, την ομάδα της τάξης του και το περιβάλλον, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μάθησης».

Καθοριστικοί παράγοντες

Το ζητούμενο υψηλό επίπεδο επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα, αλλά κυρίως το πτυχίο-στόχος, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία του μαθήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν σε ζευγάρια ή σαν ομάδα. Έτσι ακριβώς όπως αντιμετωπίζονται, άλλωστε, στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων (π.χ. Lower - Proficiency).

Ειδικοί λόγοι

Αν παρ' όλα αυτά ειδικοί λόγοι σας υποχρεώνουν να επιλέξετε ιδιαίτερα μαθήματα, για να μην βρεθείτε εκ των υστέρων προ εκπλήξεως, (συχνά οι μαθητές που εντάσσονται σε ομαδικό μάθημα ύστερα από ιδιαίτερο, διαπιστώνεται ότι έχουν μείνει πίσω σε ύλη)

α. Βεβαιωθείτε ότι ο καθηγητής διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να οδηγήσει το παιδί σας στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων

β. Ελέγχετε κατά περιόδους την πρόοδο του παιδιού σας

Είναι σίγουρο ότι ένα καλά οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα σας προσφέρει την καλύτερη λύση και στις δύο περιπτώσεις.

lingua.edu.gr