Η σχολική μαθητική ζωή κάθε ηλικίας και βαθμίδας εκπαίδευσης έχει συνδυαστεί με την υποχρεωτική και συχνά εξαντλητική διαδικασίας της εργασίας στο σπίτι. Διαπιστώσεις και προσαρμογές σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα σε διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν γίνει ωστόσο η ανάθεση ή όχι εργασιών σπίτι είναι ένα ανοικτό θέμα συζήτησης.

Στο άρθρο της η Heather Holland αναφέρει πως στο Δημόσιο Δημοτικό σχολείο P.S. 116 οι εκπαιδευτικοί σταμάτησαν να αναθέτουν στους μαθητές τους εργασίες στο σπίτι, αντίθετα ως "εργασία" τους δίνεται η οδηγία να παίξουν, να συναναστραφούν την οικογένειά τους ή να διαβάσουν κάποιο βιβλίο λογοτεχνίας. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί δίνουν βαρύτητα σε κάτι πολύ σημαντικό και όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν σε αυτό που συντελεί στην ορθή συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Η επιστολή προς τους γονείς αναφέρει πως πρέπει να αφήσουν τα παιδιά να έχουν ελεύθερο χρόνο, κυρίως όμως αναφέρει πως θα πρέπει να περάσουν χρόνο γονείς και παιδιά ουσιαστικά για αυτό το λόγο τονίζεται πως θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος σε ψηφιακά παιχνίδια, τηλεόραση και υπολογιστή. Με τη μέθοδο αυτή μειώνουν το άγχος των παιδιών για σχολική αποτυχία κυρίως όμως μειώνουν την αδιαφορία και την πλήξη προς τον τρόπο μάθησης. Ωστόσο, πολλοί γονείς εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για αυτή την κίνηση αφού θεωρούν πως έτσι το παιδί τους δεν θα μπορεί να μάθει αρκετά.

Η πειραματική απόφαση αυτή των εκπαιδευτικών είναι ένας λόγος συζήτησης ίσως και αντιπαράθεσης στη σχολική κοινότητα ωστόσο αξίζει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διαλόγου για τον τρόπο και το αντικείμενο των εργασιών στο σπίτι.


Σχετικοί Σύνδεσμοι: Παιχνίδι αντί για εργασίες στο σπίτι

Αλεξάνδρα Νάκου

http://mathisi20.gr