Κατά 4.084 περισσότερες θα είναι οι θέσεις για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών. Λιγότεροι κατά 245 θα είναι οι εισακτέοι στα πανεπιστήμια. 2.185 θέσεις «χάνονται» από τα ΤΕΙ

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, υποψήφιοι με αδέλφια που σπουδάζουν ήδη και με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες) είναι αυτοί που φέτος ευνοούνται στην εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας, αφού το υπουργείο Παιδείας αύξησε τις θέσεις εισακτέων μόνο γι' αυτούς σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ κατά 4.084 από πέρυσι.


Posted Image

.infomathisi.gr