Στα ξενόγλωσσα τμήματα των ΑΕΙ παρουσιάζεται μείωση των βάσεων εισαγωγής.

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ http://results.minedu.gov.gr οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).


esos.gr

Από τις 11 έως τις 28 Σεπτεμβρίου θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Για τα δικαιολογητικά θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου σε λίγο.

Παραθέτουμε παρακάτω τα στοιχεία για τις βάσεις στη βασική κατηγορία (90% από ΓΕΛ):

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 19709 19927 -218

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 20244 20463 -219

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 11928 12911 -983

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11143 12981 -1838

ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 13397 16012 -2615

ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15927 17049 -1122

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 9507 10391 -884

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6580 9670 -3090

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

& ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 10991 13169 -2178

deutsch.gr