Γενικά πτωτική είναι η πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και δημοφιλείς σχολές παρουσιάζουν μείωση στα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή των υποψηφίων.

Οι βάσεις στα Ημερήσια και Επαγγελματικά Λύκεια

Οι βάσεις στα Εσπερινά Λύκεια

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα από το διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Παιδείας >>> .

-Η Ιατρική Αθήνας έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 19.000 μορίων με τη βάση της να είναι φέτος στα 18.916 μόρια μειωμένη κατά 254 μόρια. Το 2012 η βάση της ανήλθε στα 19.170.

-Η Νομική Αθήνας έχει βάση στα 18.571

-Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ 18.471 μόρια

Οι μόνες σχολές στις οποίες υπάρχει αύξηση των βάσεων είναι οι στρατιωτικές.

Αναλυτικότερα, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 104.988 (77.814 με το 90%, 14.296 με το 10%, 12.878 με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 116.173.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 71.761, εκ των οποίων έκαναν χρήση των ειδικών περιπτώσεων 12.139, ενώ το 2012 εισήχθησαν 80615.

Φέτος έμειναν 836 κενές θέσεις (509 με το 90%, 125 με το 10% και 202 με την κατηγορία των ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄). Το 2012 είχαν μείνει 1.150 κενές θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 69.288, μειωμένος κατά 9% σε σχέση με το 2012.


Real.gr