Προκήρυξη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EΘNIKOKAIKAΠOΔIΣTPIAKO

ΠANEΠIΣTHMIOAΘHNΩN

A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 297/15-3-2012 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου,

τηλ. : 210-7277474, 210-7277423)

Τομέας Γαλλικής Γλώσσας – Γλωσσολογίας

Αριθ.Προκήρυξης: 1112006441/16-12-2011/30-11-2011 (ΑΔΑ: Β44546ΨΖ2Ν-ΞΝΦ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:

«Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας»

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου , τηλ. : 210-7274418, 210-7274422)

Τομέας Γεωγραφίας – Κλιματολογίας

Αριθ.Προκήρυξης: 1112007383/27-12-2011/12-12-2011 (ΑΔΑ: Β44546ΨΖ2Ν-ΗΞΘ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Γεωγραφία»

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Κτηριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου,

τηλ. : 210-7277966, 210-7277967-8)

Αριθ.Προκήρυξης: 1112006611/19-12-2011/2-11-2011 (ΑΔΑ:Β44546ΨΖ2Ν-ΚΤΟ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:

«Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία της Ισπανικής Γλώσσας»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδή , τηλ. : 210-7462052, 210-7462003)

Τομέας Χειρουργικής

Αριθ.Προκήρυξης: 1112006985/22-12-2011/19-12-2011 (ΑΔΑ: Β44Ν46ΨΖ2Ν-8ΔΛ )

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα τουΚαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οφθαλμολογία»

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου,

τηλ. : 210-7277970, 210-7277956)

Τομέας Ιστορίας

Αριθ.Προκήρυξης: 1112006446/16-12-2011/7-12-2011 (ΑΔΑ: Β44546ΨΖ2Ν-ΞΔΟ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος –18ος αιώνας)»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 5-6-2012

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων , στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Αθήνα, 4-4-2012

Ο Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

dictyo.gr

xenesglosses.eu