Θέσεις ΔΕΠ στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στην πλήρωση επτά θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων επιστημονικών τομέων θα προχωρήσει η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). Οι θέσεις, που θα καλυφθούν το προσεχές διάστημα κατανέμονται ανά τομέα ως εξής:

Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές».

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία».

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία».

Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά».

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικό Σχέδιο».

Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής.

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή».

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση σε Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108904000

xenesglosses.eu