12/5/12

Σύσταση κλάδων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην ΠΕ - Το ΦΕΚ

4/5

Σύσταση Κλάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετατάξεις

4/5/12

Υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις οργανικές στα δημοτικά

Συγκεκριμένα αναφέρονται 200 θέσεις για καθηγητές Γαλλικών ( ΠΕ5 ) και 100 για καθηγητές Γερμανικών ( ΠΕ 7 )

Δείτε αναλυτικά ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ

1/5/12

Από το Σχολικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Σταχτέα γίνεται γνωστό ότι κατά την τελευταία ενημέρωση που έλαβε χώρα την 27/04/12 στην Αθήνα, διευκρινίστηκε ότι προσεχώς ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας η τυπική διαδικασία δημιουργίας οργανικών θέσεων νέων ειδικοτήτων στα Δημοτικά σχολεία.

Αναφέρθηκε ότι στην παρούσα πρώτη φάση, δεν θα δημιουργηθεί το σύνολο των θέσεων.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δημιουργία περίπου 80 θέσεων θεατρολόγων, περίπου 100 θέσεων για ειδικότητες Γαλλικών, Γερμανικών και Καλλιτεχνικών και επίσης 288

θέσεων για εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20.

Όλες η προαναφερόμενες νέες θέσεις στα Δημοτικά σχολεία προγραμματίζεται να καλυφθούν πριν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με μετατάξεις εκπαιδευτικών από την

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις μάλλον θα αρχίσουν να υποβάλλονται περί τα

τέλη Μαΐου.

Σημειώθηκε ότι για τους θεατρολόγους που δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχες θέσεις

σχολικών συμβούλων ΔΕ, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 & ΠΕ20 και ΠΕ08, παρότι υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι πληροφορικής ΔΕ, την ευθύνη καθοδήγησης και εποπτείας με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- έχουν οι σχολικοί σύμβουλοι κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων).

Δ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


kathigitis.org