Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών 2008

Για τον κλάδο ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ δείτε τα θέμετα με τις απαντήσεις τους στην προκήρυξη 1π/2008.

Για τους κλάδουςΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δείτε αναλυτικά τα θέματα του διαγωνισμού, τις απαντήσεις και στατιστικά στοιχεία στην προκύρηξη 2π/2008.

Για τους κλάδους ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ 13 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ, ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ, ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ 33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, και ΠΕ 34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ δείτε αναλυτικά τα θέματα, τις απαντήσεις και τα στατιστικά του διαγωνισμού στην προκήρυξη 3π/2008.

Για τους κλάδους ΠΕ 14 και ΠΕ 18 (Ειδικότητες ΠΕ 14.01 ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ 18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΗΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΕ 18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕ 18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΠΕ 18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕ 18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΥΩΝ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ, ΠΕ 18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και ΠΕ 18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ) δείτε αναλυτικά τα θέματα, τις απαντήσεις και στατιστικά στοιχεία στην προκήρυξη 4π/2008.

Για τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ17 και ΠΕ18 (Ειδικότητες ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ,ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕ 12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ 12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 12.08 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, και ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Κατεύθυνση: Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ 17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Κατεύθυνση: Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ 17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΕ 18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΕ 18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ, και ΠΕ 18.31 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ δείτε αναλυτικά θέματα, απαντήσεις και στατιστικά στοιχεία τους διαγωνισμού στην προκήρυξη 5π/2008.

ΑΣΕΠ