Η πλατφόρμα Συνεργάζομαι - Συμμετέχω αποτελεί την πρόταση του Y.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για την υποστήριξη διαδικτυακών χώρων συνεργασίας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων

Στον τομέα των ξένων γλωσσών υπάρχει ήδη η επίσημη Ομάδα Αγγλικής για τον Ψηφιακό Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλίων καθώς και η επίσημη Ομάδα ψηφιακής διαμόρφωσης εκπαιδευτικού υλικού για τη Γαλλική γλώσσα.

Παράλληλα υπάρχει υποστηρικτική Ομάδα Αγγλικής και Γαλλικής για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων.

Ερευνα KxgHellas με στιχεία από synergasia.minedu.gov.grPosted Image