Ρεπορτάζ KxgHellas.gr

Πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία ( ΠΕΑΠ )Στον χώρο αυτό παρουσιάζονται οι δραστηριότητες για μαθητές της Α΄ και της Β΄ Δημοτικού σε κάθε έναν από τους πέντε κύκλους μάθησης όπως αυτοί προβλέπονται στο ΠΕΑΠ.

Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε κύκλο, θα πλοηγηθείτε στις αριθμημένες δραστηριότητες κάθε κύκλου, με τη σειρά που προτείνεται να γίνουν στην τάξη.

Για κάθε δραστηριότητα θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή, οδηγίες για το μάθημα, καθώς και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εικόνες, φωτογραφίες, ηχητικό αρχείο με τραγουδάκια, ρίμες, ιστορίες, κτλ.).

Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε έντυπης μορφής εκπαιδευτικά πακέτα, με συνοδευτικό CD. Το πακέτο της Α΄ Δημοτικού αναμένεται να είναι διαθέσιμο το σχολικό έτος 2011-2012 και το πακέτο της Β’ Δημοτικού το σχολικό έτος 2012-2013.


Στον χώρο αυτό θα βρείτε επίσης τα περιεχόμενα ενός νέου «μαγικού» βιβλίου για την Γ’ Δημοτικού, το οποίο σχεδιάστηκε για να συμβαδίζει με την παιδαγωγική προσέγγιση του ΠΕΑΠ , αρχικά ως πιλοτικό υλικό ώστε το τελικό προϊόν να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ελλήνων μαθητών αυτής της ηλικίας. Δεδομένου ότι το βιβλίο είναι για πιλοτική χρήση είναι ασπρόμαυρο. Το τελικό βιβλίο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που έχουν κάνει Αγγλικά στην Α’ και Β’ Δημοτικού θα είναι έγχρωμο.

Τα περιεχόμενα του Magic Book εξελίσσονται σε 8 ενότητες (Units) κάθε μια από τις οποίες έχει 3 μαθήματα (Lessons). Για κάθε μάθημα θα βρείτε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μορφή pdf και ηχητικό αρχείο (με τραγουδάκια, ρίμες, ιστορίες, κτλ.) και οδηγίες για το μάθημα.

Έχετε υπόψη πως κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε δραστηριότητα ή μάθημα, μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το αντίστοιχο έγγραφο στον υπολογιστή σας

Για να κατεβάσετε

το βιβλίο της Γ' Δημοτικού πατήστε εδώ.


Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του βιβλίου, πατήστε εδώ.

Posted Image

Posted Image

Posted ImagePosted Image