Ρεπορτάζ KxgHellas.gr

Αποστολή Εκπαιδευτικού Υλικού στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα αποστείλει εκπαιδευτικό υλικό στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Πρόκειται για το επιτραπέζιο παιχνίδι «Στον Αστερισμό της Ευρώπης», που αποτελεί μία από τις δράσεις της Αντιπροσωπείας στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου των 30 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1981-2011), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην αποκόμιση πολύτιμων γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα, κ. Μιχάλη Κοντογιάννη, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό, να μεριμνήσουν για την επικοινωνία με τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αρμοδιότητάς τους, για την παραλαβή του υλικού.

Ρεπορτάζ KxgHellas.grPosted Image