Τα Τμήματα Β' Ξένης Γλώσσας που θα λειτουργήσουν στην Αττική (2016-2017)

Δείτε εδώ αναλυτικά σύμφωνα με πίνακα επιμέλειας του Γ Δημητρακόπουλου ανά σχολική μονάδα