Ποσοστό επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 2016 2017- Ενημέρωση από Κ. Μυταλούλη

Χωρίς την Κρήτη, τα νησιά Ιονίου, τις Κυκλάδες, τη Θράκη, και κάποιους νομούς της Μακεδονίας έχουμε μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά την επιλογή Γαλλικής/Γερμανικής στην Α/θμια:

Γερμανικά: 3451 τμήματα

Γαλλικά: 4305 τμήματα

Δηλαδή ποσοστό 55, 5% Γαλλικά και 44. 5% γερμανικά.

Πιστεύω ότι θα φτάσει στο 58 με 60% υπέρ των Γαλλικών.

Νομίζω και οι Γερμανικών πρέπει να είναι ικανοποιημένοι από τη στιγμή που οι Γαλλικοί και πολύ παλαιότερος κλάδος είναι και πολυπληθέστερος τους.

Το ποσοστό των Γαλλικών μπορεί να εκτοξευθεί στο 65% μιας και σε πολλές περιοχές πλεονάζουν πολλοί ΠΕ05 ενώ δεν περισσεύει κανείς Γερμανικών.

Και έτσι τα παιδιά θα κάνουν γλώσσα που δεν επέλεξαν en l'occurrence le français.

xeniglossa.gr