Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "Ενδοσχολική βία- Συμβιώνοντας στο Σχολείο" - Διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το "Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο", με συμμετοχή μεγάλου αριθμού σχολείων όλης της χώρας