Πρόσκληση Συμμετοχής σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το «Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο» αναζητά ιδέες για τον σχεδιασμό της αφίσας και τη δημιουργία βίντεο με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, οι οποίες θα πλαισιώσουν τις δράσεις του «Δικτύου» και θα αποτελέσουν την εκστρατεία προώθησης του μηνύματος κατά της βίας στο σχολείο για το σχολικό έτος 2012-2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για τη δημιουργία αφίσας ή βίντεο, κατά την περίοδο υποβολής της πρότασης στο διαγωνισμό (25 Απριλίου 2012 έως και 28 Ιουνίου 2012).

Οι μαθητές προσκαλούνται: α) να σχεδιάσουν μια αφίσα, αποτυπώνοντας το μήνυμα κατά της ενδοσχολικής βίας ή/και β) να επιμεληθούν τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των τριών (3) λεπτών, σχετικά με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr).

Κείμενο Προκήρυξης

Αίτηση Συμμετοχής

sch.gr