Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2012 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 20 Ιουλίου) στη διεύθυνση:

«Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2012» Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση εισδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου www.cut.ac.cy/studies. Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, Ηρακλείτου 10, ΤΚ 106 73 Κολωνάκι τηλ. 210 3641 217/218 και το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη – Λεωφ. Νίκης 37, ΤΚ 54622 τηλ. 231 026 0611/625.Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2012 και θα κοινοποιηθούν επίσης τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστηµιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς κα μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι δύο (22) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς. (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Α κατανομής και 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Β κατανομής). Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά, το ενοίκιο για δωμάτιο της Φοιτητικής Εστίας κυμαίνεται μεταξύ € 102-136 μηνιαίως. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαχειρίζεται αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων σε αυτοτελή κτήρια που λειτουργούν ως μικρές φοιτητικές εστίες, τα οποία διαθέτει σε επιδοτημένες τιμές στους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Αριθμός διαμερισμάτων/δωματίων διατίθεται ειδικά σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα. Ενδεικτικά το ενοίκιο ανέρχεται σε €130-220 το μήνα. Παράλληλα, το Γραφείο Στέγασης παρέχει διευκολύνσεις στους πρωτοετείς φοιτητές από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Ελλάδα, για την εξεύρεση κατοικίας σε διαμερίσματα/οικίες που προσφέρονται από ιδιώτες προς ενοικίαση.

Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2012/13, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης του κάθε Πανεπιστημίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Σημειώνεται ότι για διαμονή στη Φ.Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους Ελλαδίτες προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της 2ης και 3ης κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ucy.ac.cy/fmweb/Stegasis.htm και www.cut.ac.cy/studies

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η καθεµιά, µε βάση τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόµενο εξάµηνο, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθµικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Σίτιση Φοιτητών

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7.00 το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια των Πανεπιστημίων κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής και Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης & Ευημερίας αντίστοιχα .

Επιδόματα Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου

Τα επιδόματα του ΚΦΠ, παραχωρούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση υπό μορφή επιδομάτων, προς οικονομική ενίσχυση όλων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.

Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Επιδότηση Ενοικίου, μέχρι €1.800,

2. Επιδότηση Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων, μέχρι €300, και

3. Επιδότηση Αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μέχρι €500

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

• Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, τηλέφωνο: 00357 22 89 4021, φαξ: 00 357 22 89 5377 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

• Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σαριπόλου 16, 3036 Λεμεσός, τηλέφωνο: 00357 25 002710/11, 00357 25 002213, φαξ. 00 357 25 002681 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των δύο Πανεπιστημίων μπορούν να ανεβρεθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ucy.ac.cy (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και www.cut.ac.cy (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Η ΑΙΤΗΣΗ

Για χρήση από τα Πανεπιστήμια

Αρ.Αίτησης: ………………

1. ……………………………… ………………………. ……………………..

Επώνυμο Όνομα ΄Ονομα Πατρός


2. Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου ……………………………………….….3. Διεύθυνση Κατοικίας


Οδός και αριθμός: ……………………………………………………………………………

Πόλη/Νομός: ……………………………………………………………………………

Ταχυδρομικός Κώδικας: ……. ……. ……. ……. ………

Τηλέφωνο οικίας: ……………………………………. Κινητό …………..………………

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): ..……………………………………………..……………

4. Φύλο: Άντρας : Γυναίκα :

5. Ημερομηνία Γεννήσεως (ΗΜ/ΜΗ/ΧΡ): ..…. /…..… /………

6. Γενικός Βαθμός Πρόσβασης ………….. 7. Έτος Αποφοίτησης ……………

8.Κατεύθυνση Ενιαίου Λυκείου: Θεωρητική Θετική Τεχνολογική

9. Επιστημονικά Πεδία που δηλώνω προτίμηση


1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

A/A Κωδικός

Τμήματος Σειρά

Προτίμησης

1 ΒΝΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ΙΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

3 ΚΦΙ-ΚΛΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

4 ΚΦΙ-ΦΙΛ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

(1) 5 ΑΓΓ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(2) 6 ΓΑΛ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(5) 7 ΕΥΡ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(1) 8 ΤΟΜ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

9 ΚΠΕ-ΚΟΙΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

10 ΚΠΕ-ΠΟΛΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

11 ΨΥΧ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

12 ΕΠΑ-ΔΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

13 ΕΠΑ-ΠΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

14 ΝΟΜ ΝΟΜΙΚΗΣ


2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

A/A Κωδικός

Τμήματος Σειρά

Προτίμησης

15 ΒΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

16 ΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

17 ΦΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

18 XHM-T ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19 XHM-B ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

20 XHM-Y ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

21 ΕΠΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22 ΕΠΑ-ΔΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

23 ΕΠΑ-ΠΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

24 ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


A/A Κωδικός Τμήματος Σειρά

Προτίμησης

25 ΗΜΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

26 ΜΜΚ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

27 ΠΠΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3)


28 ΑΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

29 ΕΠΑ-ΔΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

30 ΕΠΑ-ΠΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


31 ΗΜΜΗΥΠ- ΗΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

32 ΗΜΜΗΥΠ- ΜΗΥΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

33 ΜΗΜΕMΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

34 ΠOΜΗΓΕ-ΠΟΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

35 ΠΟΜΗΓΕ-ΤΟΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

36 ΓΕΒΕΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

37 ΕΤΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥA/A Κωδικός Τμήματος Σειρά Προτίμησης

(4) 38 ΔΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(4) 39 ΟΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(4) 40 ΔΙΕΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥA/A Κωδικός Τμήματος Σειρά Προτίμησης

(4) 41 ΔΙΞΕΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(4) 42 ΕΧΡΗΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

43 ΕΣΔΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

44 ΠΓΤ-Π ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

45 ΠΓΤ-Γ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)Υπογραφή Υποψηφίου Ημερομηνία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου το 2012 καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι δυο (2) προγενέστερων ετών από αυτό που υποβάλλουν την αίτηση (Δηλαδή 2010 και 2011).

 Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα τμήματα των δύο Πανεπιστημίων, απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης τη βάση (10/20)

 Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει μέχρι και 10 Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή και ΔΥΟ (2) Επιστημονικά Πεδία.

 Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει τα Προγράμματα Σπουδών με όποια σειρά επιθυμεί, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτά περιλαμβάνονται.

 Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ώστε η αρίθμηση των προτιμήσεων να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

 Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται και στα δυο επιστημονικά πεδία δηλώνονται ΜΟΝΟ μια φορά.

 Ο/Η υποψήφιος/α της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και αν επιθυμεί και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο αφού όμως εξεταστεί και στο μάθημα γενικής παιδείας ΄ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ΄(εξεταζόμενο σε εθνικό επίπεδο) εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20). Το μάθημα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα Τμήματα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (42) και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (43).

 Ο/Η υποψήφιος/α της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 3ο και 4ο.

 Ο/Η υποψήφιος/α της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για να μπορεί να δηλώσει τα Προγράμματα Χημείας στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να εξεταστεί και στο μάθημα κατεύθυνσης της ΄ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ΄(εξεταζόμενο σε εθνικό επίπεδο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ¨ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ¨ ,εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20). Για τα Προγράμματα Σπουδών ¨Οικονομικών¨ και ¨Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών¨ δεν απαιτείται η βάση.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ¨ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ¨ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20).

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα ¨ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ¨ και ¨ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ¨.

(4) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ¨ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ¨. Για το πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (37) απαιτείται εξασφάλιση βάσης (≥10/20) στο ειδικό μάθημα. Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι δεν παρακάθησαν το ειδικό μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δυο από τα ακόλουθα ειδικά μαθήματα ¨ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ¨ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20).


Οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2012 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 20 Ιουλίου 2012) στη διεύθυνση: «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2012» Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 20537 1678, Λευκωσία, Κύπρος.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2012 και θα κοινοποιηθούν επίσης τόσο στο Σπίτι της Κύπρου όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ σημειώστε ότι, για όλα τα Τμήματα των δυο Πανεπιστημίων αποκλειστικό κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός πρόσβασης των Πανελληνίων Εξετάσεων (με ελάχιστο βαθμό πρόσβασης τη βάση (10/20)).

Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν μαζί με την αίτησή τους τα εξής επικυρωμένα αντίγραφα:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάση κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/και δίπλωμα Αγγλικών, όπου αυτό απαιτείται.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

• Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, τηλέφωνο: 00357 22 89 4021, φαξ: 00 357 22 89 5377 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]


• Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σαριπόλου 16, 3036 Λεμεσός, τηλέφωνο: 00357 25 002710 ή 25 002711, φαξ. 00 357 25 002760 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

esos.gr