ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΙΣ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Προκήρυξη 8ου κύκλου Σπουδών Μ.Π.Σ.


Το Πρόγραμμα σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες σε γνώσεις σχετικές με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές.

Απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για απασχόληση σε διοικητικές θέσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ως υπεύθυνοι εξωτερικών κρατικών και μη κρατικών υποθέσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των Διπλωματικών Υπηρεσιών), ως στελέχη επιχειρήσεων εισαγωγών-εξαγωγών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου) και και σχετικές με αυτό υπηρεσίες, σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, σε διοίκηση ειρηνευτικών σωμάτων, σε διεθνή γραφεία συμβούλων, στο επιτελείο των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στο διεθνές μάρκετινγκ, σε διδασκαλία κοινωνικών σπουδών, σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες

ως πολιτικοί αναλυτές, ως δημοσιογράφοι, ως ερευνητές παγκοσμίων θεμάτων, κ.λ.π.


Πατήστε εδώ για την Προκύρηξη