Μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από τα σχολεία της Ευρώπης και αύξηση των πτυχιούχων σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ωστόσο, ακόμη και τώρα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών- μελών.

Συγκεκριμένα, το 2011, το ποσοστό των νέων που αποχωρούν πρόωρα από τα σχολεία στην ΕΕ μειώθηκε στο 13,5%, έναντι 14,1%, το 2010 και 17,6%, το 2000. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 13,1% για το 2011, 13,7% για το 2010 και 18,2% για το 2000. Πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο ορίζεται το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18- 24 ετών, που έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πολύ και δεν παρακολουθούν πλέον προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η Μάλτα (33,5%), η Ισπανία (26,5%) και η Πορτογαλία (23,2%) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Άλλα κράτη- μέλη που έχουν μειώσει τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο είναι η Κύπρος (11,2%), η Λετονία (11,8%) και η Βουλγαρία (12,8%). Έντεκα κράτη- μέλη ξεπέρασαν το όριο του 10%.

Εξάλλου, το 2011, το 34,6% των ατόμων ηλικίας 30- 34 ετών στην ΕΕ είχαν πτυχίο, έναντι 33,5%, τον προηγούμενο χρόνο και 22,4%, το 2000. Σε 13 κράτη- μέλη τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνουν τον βασικό στόχο του 40%. Από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων, η Σλοβενία (37,9%), η Λετονία (35,7%), η Ουγγαρία (28,1%), η Πορτογαλία (26,1%), η Τσεχική Δημοκρατία (23,8%) και η Ρουμανία (20,4%) σημείωσαν ετήσιες αυξήσεις άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η Ελλάδα (28,9%), η Αυστρία (23,8%) και η Ιταλία (20,3%) πέτυχαν αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν τη μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στη Βουλγαρία (27,3%) και στη Μάλτα (21,1%) τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν πτώση. Την ίδια περίοδο, η Πολωνία (36,9%), η Γερμανία (30,7%) και η Σλοβακία (23,4%) κατέγραψαν μικρές αυξήσεις.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το κατά πόσον η πρόοδος που σημειώνεται και στους δύο στόχους είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων που θα έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση, ή είναι αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας των νέων, οι οποίοι παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην εκπαίδευση.

Η επίτροπος, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, Ανδρούλα Βασιλείου δήλωσε: «Τα κράτη- μέλη πρέπει να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις και να εντείνουν τις προσπάθειές τους, για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών καταπολέμησης της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. Πρέπει να ενισχύσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυξάνοντας συγχρόνως την ποιότητά της. Η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και προσόντων από τους νέους θα βοηθήσει την Ευρώπη να καταπολεμήσει την ανεργία των νέων, να ξεπεράσει την κρίση και να αξιοποιήσει, στον μέγιστο βαθμό, τις ευκαιρίες που δημιουργεί η οικονομία της γνώσης. Η σοβαρή επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία: χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση η Ευρώπη δεν θα κερδίσει την παγκόσμια μάχη για ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα», κατέληξε η επίτροπος.

iefimerida.gr