Κάθε δύο µήνες, το IFG και το γραφείο Campus France διοργανώνουν µια διάλεξη σχετικά µε τις σπουδές στη Γαλλία.

Αυτές οι παρουσιάσεις καλύπτουν ένα διαφορετικό θέµα κάθε φορά.

Στο τέλος κάθε διάλεξης το κοινό έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις. Ο σκοπός είναι να γίνει µια εποικοδοµητική συζήτηση ανάµεσα σε ειδικούς για θέµατα σπουδών στη Γαλλία και τους νέους Έλληνες.

Ο λόγος δίνεται επίσης στους Alumni. Έλληνες φοιτητές που έχουν σπουδάσει στη Γαλλία µοιράζονται την εµπειρία τους µε το κοινό, εξηγούν γιατί επέλεξαν τη Γαλλία, αναφέρονται στις δυσκολίες που συνάντησαν (και ξεπέρασαν), µοιράζονται τις εντυπώσεις τους και κάνουν έναν απολογισµό αυτής της εµπειρίας.

Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

27.01.2016, 17.00΄| οι προπτυχιακές σπουδές

Τα βασικά σηµεία της διάλεξης:

Η παρουσίαση της γαλλικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: Οι τρεις κύκλοι σπουδών, οι διαφορετικές κατηγορίες Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστήµια, Grandes Écoles, εξειδικευµένες σχολές), τα πτυχία της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο 1ο έτος σπουδών: Το επίπεδο επιλογής στις διάφορες κατηγορίες Ιδρυµάτων, οι διαφορετικοί τύποι διαδικασίας εισαγωγής, το απαιτούµενο επί-πεδο γαλλικής γλώσσας .

Η διαδικασία της αίτησης εισαγωγής Admission Post Βac (APB): Παρουσίαση των διαφόρων βηµάτων της διαδικασίας.

Το κοινωνικό δίκτυο Grèce France Alumni: Παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρµας του παγκόσµιου κοινωνικού δικτύου των Alumni της γαλλικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας: www.grece.campusfrance.org


30.03.2016, 17.00΄ |
Οι διδακτορικές σπουδές

Τα βασικά σηµεία της διάλεξης:

Η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, η αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής, οι διάφορες πηγές χρηµατοδότησης των διδακτορικών σπουδών.


29.06.2016, 17.00΄|
Προετοιµασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία

Τα βασικά σηµεία της διάλεξης:

Η φοιτητική ζωή στη Γαλλία: Η στέγαση των φοιτητών, οι απαραίτητες διαδικασίες, οι πιθανές δυσκολίες που µπορεί να συναντήσει ένας νέος Έλληνας στην καθηµερινή ζωή ή στο Πανεπιστήµιο.

Η µεθοδολογία στα γαλλικά πανεπιστήµια: Οι σηµειώσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, η αναζήτηση πληροφοριών στη βιβλιοθήκη κτλ.

Πληροφορίες: [email protected]