ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

  • ΕΟΠΠΕΠ Αίτηση διατύπωσης γνώμης

    Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

    Αίτηση διατύπωσης γνώμης απο τον ΕΟΠΠΕΠ ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν.4093/2012 για την άδεια Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Αίτηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Back to Top