ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  • Προβολη του ΚΠΓ στα δημοσια σχολεια

    Εκπαιδευτικά Άρθρα

    Με έγγραφό του με αποδέκτες Γυμνάσια και Λύκεια ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλεί όπως ενημερωθούν οι μαθητές του σχολείου κατά την πρωινή συγκέντρωση σχετικά με τις επερχόμενες εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

  • ΚΠΓ: Όλες οι αλλαγές που έγιναν

    Εκπαιδευτικά Άρθρα

    Έγινε τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 Β’) υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και συμπληρώθηκε με την με αρ.

Back to Top