Διαχείριση της τάξης ( Δ Μέρος )

Επιλογή ασκήσεων - Εργασίες

Οι ασκήσεις έχουν επιλεγεί και αυτές πολύ νωρίτερα από την διδασκαλία. Επιλέγουμε τις ασκήσεις με βάση τι θέλουμε να εμπεδώσουν οι μαθητές μας από τη θεωρία. Η θεωρία πρέπει να έχει εμπεδωθεί και οι ασκήσεις πρέπει να ελέγχουν την εμπέδωση της θεωρίας και όχι να φτιάχνουμε κατηγορίες ασκήσεων στις οποίες καταλήγουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μηχανικά χωρίς την εφαρμογή της θεωρίας. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν καλλιεργούμε στους μαθητές μας τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την κριτική ικανότητα, αλλά τα εξασκούμε μόνο στον εμπειρισμό. Αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία ασκήσεων, δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη θεωρία, ούτε να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

Αφού έχουμε επιλέξει ποιες ασκήσεις θα δώσουμε, φροντίζουμε οι ασκήσεις που θα λύσουμε μετά τη θεωρία στον πίνακα να βοηθήσουν τους μαθητές μας στη λύση των ασκήσεων που θα δώσουμε για μελέτη. Οι πρώτες ασκήσεις είναι εύκολες για να προσελκύσουμε τους μαθητές. Αλλά και οι επόμενες ας έχουν μια κλιμακούμενη δυσκολία, γιατί απευθυνόμαστε σε όλους τους μαθητές και όλοι δεν είναι αριστούχοι.

Ασκήσεις φτιαγμένες από τον διδάσκοντα δίνουν ιδιαίτερο άρωμα. Αν αυτές οι ασκήσεις περιλαμβάνουν μια ιστορία με γεγονότα και ονόματα, αποκτούν ταυτότητα και είναι οι ασκήσεις που θα θυμούνται οι μαθητές μας. Εκτός των άλλων βέβαια, οι δικές μας ασκήσεις ανταποκρίνονται περισσότερο στη διδασκαλία της θεωρίας που κάναμε εμείς οι ίδιοι.

Προτρέπουμε στους μαθητές μας με τον τρόπο μας, να κρατούν σημειώσεις και να γράφουν εργασίες τις οποίες ελέγχουμε και επαινούμε τις καλές. Εκτός από τις τακτικές εργασίες προτρέπουμε την τάξη να συμμετέχει και σε έκτακτες πιο απαιτητικές εργασίες ή σε πανελλήνιους ή ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Τέτοιες δραστηριότητες ανεβάζουν την ψυχολογία τους για το μάθημα και την αγάπη τους για το γνωστικό αντικείμενο.

Μέθοδος διδασκαλίας


Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, πρέπει να έγινε κατανοητό ότι αναφερόμαστε στην εποικοδομητική διδασκαλία.

Έλεγχος της διδασκαλίας


Σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε ελέγχους για να δούμε κατά πόσο η διδασκαλίας μας πετυχαίνει. Αυτό μπορεί να γίνεται συνέχεια σε κάθε ώρα διδασκαλίας με προφορικά τεστ ή σε τακτά χρονικά διαστήματα με γραπτά τεστ ή διαγωνίσματα.

Η σωστή και δίκαιη βαθμολόγηση των διαγωνισμάτων είναι σημαντική. Ο μαθητής περιμένει μια ανταμοιβή για την προσπάθεια που έκανε. Η βαθμολογία πρέπει να εκτείνεται σε όλη της την κλίμακα.


Αν η βαθμολογία περιορίζεται μόνο στο ανώτερο κομμάτι της, χαϊδεύουμε τα αυτιά των αδύνατων μαθητών και η επιβράβευση των καλών μαθητών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Αλλά και οι πληροφορίες που παίρνουμε για την επιτυχία της διδασκαλίας μας είναι παραποιημένες.

Αν η βαθμολογία μας είναι σωστή και δίκαιη και παρ’ όλα αυτά η βαθμολογία μας περιορίζεται μόνο στο ανώτερο κομμάτι της κλίμακας ή τα ερωτήματα που θέσαμε στα διαγώνισμα ήταν πολύ εύκολα ή έχουμε μια τάξη με πολύ ανεβασμένο επίπεδο και προφανώς η διδασκαλία μας έχει επιτύχει απόλυτα. Ανάλογα συμπεράσματα θα βγουν αν η βαθμολογία μας κυμαίνεται στο κατώτερο μόνο τμήμα της κλίμακας βαθμολογίας.

Αν διαπιστώσουμε ότι κάποιο θέμα δεν απαντάται ικανοποιητικά από το σύνολο της τάξης, αυτό θα αποτελέσει αφορμή για επανάληψη ή διαφορετική διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος. Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που καλούνται οι μαθητές μας να γράψουν ένα τεστ ή ένα διαγώνισμα.

Δημήτρης Τσαούσης