Η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πλέον γεγονός όπως άλλωστε και η χρήση των τελευταίων εξελίξεων από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η τελευταία τάση στον χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο είναι η χρήση κινητών συσκευών tablets και κινητών τηλεφώνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στο άρθρο της η Thanya Kunakornpaiboonsiri περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Jun Lozada, σχολικός σύμβουλος στο σχολείο Green Hills εισήγαγε και ενσωμάτωσε την κινητή τεχνολογία στο εκπαιδευτήριο που εργάζεται δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό σενάριο συγκεκριμένων φάσεων. Οι φάσεις αυτές προϋπόθεταν ενημέρωση και πληροφόρηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, εξοικείωση και πειραματισμό των μαθητών με τις συσκευές αυτές αλλά και προσδιορισμό των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών στόχω αυτού του project. O Lozada ονόμασε αυτή την εκπαιδευτική παρέμβαση the Pearl project και το χώρισε σε πέντε απαραίτητες φάσεις την εισαγωγή, την υιοθέτηση- προσαρμογή, την κατανόηση και βέβαια τη δημιουργία. Στο άρθρο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Pearl project.

http://mathisi20.gr