Τεχνικές Τάξης | Σελίδα 10

 • Διαχείριση της τάξης ( Γ Μέρος )

  Τεχνικές Τάξης

  Διαχείριση της τάξης ( Γ Μέρος ) Διαφοροποίηση της σειράς διδασκαλίας διαφόρων παραγράφων του σχολικού βιβλίου Αφού λοιπόν εργαζόμαστε έτσι και θεμελιώνουμε ότι διδάσκουμε με την πειθώ, θα πρέπει η διδασκαλία μας να έχει λογική σειρά και το ένα να έπεται του άλλου. Τυχόν μη επιτυχημένη συγγραφή του σχολικού βιβλίου, δεν θα πρέπει να μας χαλάσει τη διδασκαλία.

 • Διαχείριση της τάξης ( Β Μέρος )

  Τεχνικές Τάξης

  Προγραμματισμός Προγραμματίζουμε στην αρχή της χρονιάς πόσες ώρες θα διαθέσουμε για κάθε κεφάλαιο. Δεν είναι όλος ο χρόνος που διατίθεται εκμεταλλεύσιμος και άρα στον προγραμματισμό πρέπει να προβλέψουμε και κάποιο χρόνο επί πλέον από τον απαιτούμενο. Κάθε ημέρα ή ώρα είναι διαφορετική, ανάλογα με τη διάθεση των μαθητών και του καθηγητή. Αν παρά τον προγραμματισμό δεν εμπεδώνεται το μάθημα στον προγραμματισμένο χρονικό διάστημα διαθέτουμε και.

 • 22 Simple Ideas for Harnessing Creativity in the Elementary Classroom

  Τεχνικές Τάξης

  Here's an experiment you can conduct in many schools, maybe even the school where you teach. Look through the door of one classroom and you might see the students hunched over, not engaged, even frowning. The teacher looks frazzled, tired and wishing he or she were somewhere else. You might think, "Well, everyone has a bad day." But you might witness this scenario in this teacher's classroom no matter what day you look through the door.

 • Διαχείριση της τάξης ( Α Μέρος )

  Τεχνικές Τάξης

  Όταν αναφερόμαστε στον όρο διαχείριση της τάξης συνήθως ο νους μας πηγαίνει σε τρόπους ή τεχνικές τις οποίες εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συναντά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε μέτρα καταστολής κατά των παραπτωμάτων που συνήθως σημειώνονται από τους μαθητές. Τα παραπτώματα όμως όταν συμβαίνουν έχουν κάποια αιτία.

 • Doing Internet Research at the Elementary Level

  Τεχνικές Τάξης

  Mary Beth Hertz One of the hardest things to teach, in my opinion, is research. I have been teaching in a computer lab for going on five years and I have never taught research the same way twice. This is partially because I never teach anything the same way twice, but it's also because each year I learn something new. Sometimes I learn the hard way when things don't pan out the way I planned in the classroom.

Back to Top