Παραθέτουμε εδώ προτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων ειδικού μαθήματος ξένης γλώσσας για περισσότερη εξάσκηση

Για την Αγγλική Γλώσσα πατήστε εδώ

Για την Γαλλική Γλώσσα πατήστε εδώ

Για την Γερμανική Γλώσσα πατήστε εδώ

Τα θέματα έχουν αναρτηθεί από την σελίδα του Εθνους ( ένθετο Πανελληνίων ) όπου μπορείτε να δείτε περισσότερα

( ΣΣ για πλήρη πρόσβαση σε όλα τα θέματα - πέραν των προτεινόμενων - για όλες τις γλώσσες και όλους τους φορεις σας προτείνουμε να γίνετε μέλος )