Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Αθήνας)

Ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα είκοσι και πλέον χρόνια από την ίδρυσή του, το Τμήμα παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς. Στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών, στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και στις εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, στις ερευνητικές δραστηριότητες και τις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Οι επιτυχίες του Τμήματος και η κατάταξή του στα 100 καλύτερα διεθνώς οφείλονται στο έμψυχο δυναμικό του. Οι απόφοιτοι του Τμήματος λόγω της καλής φήμης του Τμήματος αλλά και των προσωπικών τους επιδόσεων γίνονται δεκτοί σε αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, επειδή στη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν στέρεο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες. Όπως λέει ο πρόεδρος του τμήματος κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης:

«Το Τμήμα μας ακολουθεί συστηματικά τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί από την πολιτεία (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας-ΑΔΙΠ) για τη διαρκή αξιολόγησή του. Η πρόσφατη (Μάιος 2011) έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή πέντε καθηγητών πανεπιστημίων της αλλοδαπής αναφέρει: «Γενικώς, η επιτροπή πρεσβεύει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό Τμήμα, ένα από τα καλύτερα στη χώρα και ασφαλώς το καλύτερο μεταξύ εκείνων τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό του αντικείμενο, το οποίο αξίζει την υποστήριξη και ενθάρρυνση από την ελληνική πολιτεία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό και διεθνή χώρο χάρη στο ερευνητικό έργο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της και στην υψηλή στάθμη των σπουδαστών και αποφοίτων της. Το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα ευρύ σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και η ενέργεια. Η Σχολή ΗΜΜΥ διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων σπουδαστών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σπουδαστές αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να συμβάλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και την έρευνα.

Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιά

Δέχεται φοιτητές/τριες από την πρακτική και την τεχνολογική κατεύθυνση και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική όσο και την εφαρμοσμένη Πληροφορική. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ακαδημαϊκές και παραγωγικές ανάγκες, τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της Πληροφορικής.

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα από το τρίτο εξάμηνο να παρακολουθούν και κατ' επιλογήν μαθήματα. Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών: Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα.

Παράλληλα με τη θεωρητική υποδομή του προγράμματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών στα Εργαστήρια Πληροφορικής του Τμήματος, ενώ όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Internet.

Eπίσης με τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση οι φοιτητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους και αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Μέσω της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμβουλεύονται ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μέσα από το Διαδίκτυο. Το Τμήμα επίσης συμμετέχει στο διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας», ενώ παρέχεται επίσης και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Eφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.

Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει έναν ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:

Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω Διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.

Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση

Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΤΕΙ Αθήνας

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική πρακτική και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχει δυνατότητες:
  • Εφαρμογής των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, ως προγραμματιστής συστημάτων και εφαρμογών.

  • Ανάλυσης και ικανοποίησης των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης, της διαμόρφωσης, της διαχείρισης και της υποστήριξης των υπολογιστικών και επικοινωνιακών τεχνολογιών (λογισμικού, υλικού και δικτύων), ως μηχανικός Πληροφορικής.

Επίσης, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να εργάζεται ως εκπαιδευτικός ή μηχανικός Πληροφορικής, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της διά βίου εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να επεκτείνει και να εξειδικεύσει περαιτέρω το γνωστικό του πεδίο μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (M.Sc., Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Πληροφορική και Τηλεματική στο Χαροκόπειο

Ιδρύθηκε το 2006 και δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτόν ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning), στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ. Οπως αναφέρει το ίδιο το τμήμα, στο παγκόσμιο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης απαιτούνται στελέχη, τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και έχοντας άμεση διασύνδεση με τον κάθε χώρο εφαρμογής της Πληροφορικής, θα έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις ανωτέρω αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πάτρας: Το Τμήμα καλύπτει σήμερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις περιοχές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου. Αποστολή του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.


ethnos.grPosted Image