Νέοι Τομείς ιδρύθηκαν στο Τμήμα Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ μετά από απόφαση του Υπ. Παιδείας.

Οι νέοι τομείς είναι:

  • Τομέας Γλωσσολογίας-Διδακτικής ο οποίος θα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, καθώς και της Διδακτικής Μεθοδολογίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας.
  • Τομέας Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, ο οποίος θα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και του Γερμανόφωνου Πολιτισμού, της Συγκριτικής Γραμματολογίας, καθώς και της Θεωρίας και της Πρακτικής της Λογοτεχνικής Μετάφρασης.